Goyas i Godoys

Els companys dels premis Godoy ja han donat a conèixer els seus candidats als pitjors del cinema d’aquest any. Com és tradicional, els Catacrics ens reservem pel període previ als Oscar.Entre els nominats del Godoy destaca El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, però el lector d’aquest blog pot gaudir amb la llista sencera.La publicació […]

Goyas y Godoys

Los colegas de los premios Godoy han dado a conocer ya sus candidatos a los peores del cine de este año. Como es tradicional, los Catacrics nos reservamos al periodo previo a los Oscar.Entre los nominados Godoy destaca El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, pero el lector de este blog puede disfrutar con la […]