Aromes del passat

Ens ha arribat aquest cartell, amb títol del present i aromes del passat.Apunt: molt recomanable el reportatge de l’Annie Proulx, l’autora de la novel·la original, en El País Semanal del dia 22, en el qual explica l’origen del seu relat i l’homofòbia rural a EEUU.Aquesta homofòbia existeix també a la nostra Catalunya i Espanya més […]

Aromas del pasado

Nos ha llegado este cartel, con título del presente y aromas del pasado.Apunte: muy recomendable el reportaje de Annie Proulx, la autora de la novela original, en El País Semanal del día 22, en el que explica el origen de su relato y la homofobia rural en EEUU.Esta homofobia existe también en nuestra España más […]

Candidatos a los YoGa 2006

Los Catacric (Catalans Crítics), colectivo anónimo y mutante, se reunió la noche del 31 de enero del 2005, en un lugar (poco) secreto de Barcelona, para otorgar sus 16º Premios YoGa a la peor producción del año 2004.Ahora nos acercamos a las mismas fechas de este 2006 y a la edición 17ª de los contrapremios […]

Candidats als YoGa 2006

Els Catacric (Catalans Crítics), col·lectiu anònim i mutant, es va reunir la nit del 31 de gener del 2005, en un lloc (poc) secret de Barcelona, per atorgar els seus 16º Premis YoGa a la pitjor producció de l’any 2004.Ara ens apropem a les mateixes dates del 2006 i a l’edició 17ª dels contra-premis YoGa…Per […]

Brokeback Mountain

No, no volem parlar malament de Brokeback Mountain, però per què han traduït el seu títol com En terreno vedado?…Ens agradaria desfer un lleuger malentès: aquests nois no són cowboys, o sigui, no són cuidadors de vaques, sinó pastors d’ovelles…L’altre dia –el dimecres 18– l’autora del relat original, I. Annie Proulx, guanyadora d’un Pulitzer per […]

Brokeback Mountain

No, no vamos a hablar mal de Brokeback Mountain, ¿pero por qué lo han traducido como En terreno vedado?…Nos gustaría deshacer un ligero malentendido: estos chicos no son cowboys, o sea, cuidadores de vacas, sino que son pastores de ovejas…El otro día –el miércoles 18– la autora del relato original, E. Annie Proulx, ganadora de […]