carátulaMaria Rosa Duran ens ha fet arribar la noticía de que ja han penjat el video de la festa de La Claqueta en aquesta direcció de Vídeo Google. Que vostès el disfrutin (i sonriguin) bé.