El meu nom és Pitt, Brad Pitt

Gran feina redaccional de Jesús Ruiz Mantilla a Oficio de estrella, el reportatge-entrevista que avui publica al diari El País amb l’actor nord-americà Brad Pitt. Com passa sempre que ens toca entrevistar a un d’aquests famosos, la relació qualitat-preu es decanta sempre cap al periodista, que ha d’omplir unes quantes pàgines per adornar els escassos minuts […]

Mi nombre es Pitt, Brad Pitt

Gran trabajo redaccional de Jesús Ruiz Mantilla en Oficio de estrella, el reportaje-entrevista que hoy publica en el diario El País con el actor norteamericano Brad Pitt. Como ocurre siempre que nos toca entrevistar a uno de estos famoso, la relación calidad-precio se decanta siempre hacia el periodista, que ha de rellenar unas cuantas páginas […]

'Mapa dels grinyols de Tokio'

Un o una col·laborador/a espontani/a –ell o ella encara no sap que ho és, però ens n’aprofitem– posa a parir l’última pel·lícula d’Isabel Coixet. Com que les crítiques “oficials” han estat força tèbies, posem una mica de llenya al foc. Diu Tormento al bloc Chiquiworld: “El que és massa és fer-te un Mapa de los […]

‘Mapa de los chirridos de Tokio’

Un o una colaborador/a espontáneo/a –el o ella no lo sabe que lo es, pero nos aprovechamos– pone a caldo a la última película de Isabel Coixet. Como las críticas “oficiales” han sido bastante tibias, pongamos un poco de carne en el asador. Dice Tormento en el blog Chiquiworld: “Lo que pasa de castaño oscuro […]

‘Millenium 2’, en octubre

Desde aquí también os queremos ofrecer el tráiler de la segunda parte de las aventuras de Lara Salander… Lisbeth Croft… Um, um… ¿No? ¿Que ese no es su nombre? Uy, uy, perdón, perdón, queríamos decir Lisbeth Salander. Trastadas de la imaginación…

'Millenium 2', a l'octubre

Des d’aquí també us volem oferir el tràiler de la segona part de les aventures de Lara Salander… Lisbeth Croft… Um, um … No? Que aquest no és el seu nom? Ui, ui, perdó, perdó, volíem dir Lisbeth Salander. Una mala passada de la imaginació…