Els 20è premis YoGa

Ja estan! Acaben de sortir del forn els 20è contra-premis de cinema YoGa, amb noms com ara Garci (una vegada més), Cuerda, Cámara, De Niro, Pacino… Llegeixin més avall, llegeixin i somriguin. També els presentem una proposta de estatueta, aquí, a l’esquerra, amables lectors. Hem copiat per aquí, enganxat per allà i retocat i, hale […]

Los 20º premios YoGa

Ya están! Acaban de salir del horno los 20º contrapremios de cine Yoga, con nombres como Garci (una vez más), Cuerda, Cámara, De Niro, Pacino… lean más abajo, lean y sonrían. También les presentamos una propuesta de estatuilla, aquí, a la izquierda, amables  lectores. Hemos copiado por aquí, pegado por allá y retocado por acullá y, […]