Colomo contra l'ESCAC?

Què haurà portat a Fernando Colomo a acceptar rodar una pel·lícula per a la televisió amb, pel que sembla, nombrosos punts de contacte amb un projecte que l’ESCAC va iniciar a mitjans de mes.

¿Colomo versus la ESCAC?

¿Qué habrá llevado a Fernando Colomo a aceptar rodar una película para la televisión con, al parecer, numerosos puntos de contacto con un proyecto que la ESCAC inició a mediados de mes.