Angelina Jolie

Una votació feta a la xarxa per la televisió britànica Channel 4 en la que es votava la llista dels 100 símbols sexuals més grans de la història ha escollit Angelina Jolie com la persona més sensual.En segon lloc apareix Elvis Presley, i en tercer lloc, Marilyn Monroe. Brad Pitt, el marit de l’actriu, és […]

Angelina Jolie

Una votación hecha en la red para la televisión británica Channel 4 en la que se votaba la lista de los 100 mayores símbolos sexuales de la historia ha elegido a Angelina Jolie como la persona más sensual.En segundo lugar aparece Elvis Presley, y en tercer puesto, Marilyn Monroe. Brad Pitt, esposo de la actriz, […]