Nasatir i Semple

Jordi Costa ens descobreix avui, a El País, un curiós fenomen: els crítics de cinema també podem triomfar… És la història d’una “parella d’octogenaris que és, ho creen o no, l’última paraula en crítica cinematogràfica per a l’era de la comunicació viral: els seus vídeos penjats en YouTube, sota l’epígraf de Reel Geezers, ja són […]

Nasatir y Semple

Jordi Costa nos descubre hoy, en El País, un curioso fenómeno: los críticos de cine también podemos triunfar… Es la historia de una “pareja de octogenarios que es, lo crean o no, la última palabra en crítica cinematográfica para la era de la comunicación viral: sus vídeos colgados en YouTube, bajo el epígrafe de Reel […]