Angel Airlines

Hi ha nombroses bitàcoles sobre cinema, encara que n’hi ha poques amb el tarannà humorístic i àcid dels Catacric (mira que som humils). Una d’elles és la que té l’Angel Airlines amb l’explícit títol de No tengo ni puta idea de cine i un simpàtic afegit: “Són els meus comentaris sobre cinema, i això que […]

Angel Airlines

Existen numerosas bitácoras sobre cine, aunque pocas con el desparpajo, humor y acidez de los Catacric (somos humildes y no tenemos abuela). Una de ellas es la de Angel Airlines con el explícito título de No tengo ni puta idea de cine y un simpático añadido: “Mis comentarios sobre cine, y eso que no soy […]