Crítics agrupats

Hem localitzat a la xarxa una interessant web que conté una iniciativa de crítica cinematogràfica de caràcter col·lectiu o de crítics que s’agrupen sota un mateix lloc web: Muchocine.net.

Críticos agrupados

Hemos localizado en la red una interesante web que contiene una iniciativa de crítica cinematografica carácter colectivo o de críticos que se agrupan bajo un mismo sitio web: Muchocine.net.